Välkommen till DHL Global Forwarding

Vi är ett av fyra DHL-bolag i Sverige och våra huvudprodukter är flyg- och sjöfrakt, men vi kan även hjälpa till med tulltjänster, miljötjänster, projekttransporter samt kontrolltorns-lösningar och konsulttjänster inom logistik.