DHL:S ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR

Här hittar du våra allmänna uppdragsvillkor. Kunskap om våra villkor är din säkerhet och garanti.

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR

GENERAL TERMS AND CONDITIONS