DHL:S ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR

Här hittar du våra allmänna uppdragsvillkor. Kunskap om våra villkor är din säkerhet och garanti.

Från och med 2018-01-15 uppdateras våra allmänna uppdragsvillkor i samband med att vi går över till att använda NSAB 2015.

DHL Allmänna uppdragsvillkor
DHL Allmänna uppdragsvillkor f.r.o.m. 2018-01-15


DHL General Terms and Conditions
(Ny engelsk version som gäller fr.o.m. 2018-01-15 kommer inom kort.)