Reklamationer

VI LÖSER PROBLEM TILLSAMMANS

På DHL betraktar vi våra kunders affärer som våra egna. Vi väljer våra samarbetspartners och leverantörer med stor noggrannhet och vi månar om att ert gods hanteras på ett säkert och försiktigt sätt. Detta till trots kan olyckor inträffa och vill här upplysa er om hur ni går tillväga för att reklamera en transport med DHL Global Forwarding.

SKADA PÅ GODSET

Långväga transporter ställer krav på att godset är väl emballerat. Emballageskador som orsakats under transporten ersätts ej, utan det är endast skada på den faktiska varan som ersätts.

NÄR SKA MAN REKLAMERA?

Att påtala skada eller förlust ska man i regel göra omedelbart vid mottagandet. Dold skada eller förlust påtalas inom ett visst antal dagar från mottagandet, beroende på transportsättet. Normalt sett är det 3 dagar för sjötransporter och 14 dagar för flygtransporter.

ÄR GODSET FÖRSÄKRAT?

Det första ni behöver göra är att utröna om ert gods är försäkrat eller ej. DHL agerar alltid i enlighet med gällande lagar och, beroende på transportsättet, är DHL generellt sett ansvarig i förhållande till godsets vikt och ej dess värde. Detta innebär att den ersättning som kan utges i många fall understiger det faktiska godsvärdet. Därför är det mycket viktigt att godset är försäkrat, då försäkringsbolagen utger ersättning i enlighet med ert försäkringsavtal och inte enligt gällande transportkonventioner.

Om ert gods är försäkrat, ta då kontakt med ert försäkringsbolag först och främst. De kan ge er råd och hjälp samt utge ersättning i förhållande till det som skadats eller förlorats. Försäkringsbolaget övertar sedan reklamationsrätten gentemot transportören och driver ärendet separat utan er inblandning.

RELEVANTA UPPGIFTER

Om ni skall reklamera er transport med DHL Global Forwarding behöver vi ha följade underlag s för att snabbt kunna utreda ärendet:

 • Kopia på fraktsedel, bill of lading eller airwaybill
 • Handelsfaktura
 • Packlista
 • Vikten på den del av godset som skadats eller förlorats
 • Ersättningsanspråk
 • Skadebeskrivning (vad har hänt och hur har det påverkat varan)
 • Eventuella fotografier

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Reklamationsprocessen kan ta olika lång tid beroende på typen av ärenden men vår ambition är alltid att hantera er reklamation så snabbt som möjligt. Nedan finns en kort beskrivning av hur processen ser ut.

 1. Ni skickar er reklamation, innehållande ovan nämnda uppgifter, till er operationella kontakt.
 2. De bekräftar mottagandet till er och skickar bland annat ett informationsblad till er.
 3. De kompletterar sedan dokumentationen och skickar vidare till vår Claimsavdelning för fortsatt hantering.
 4. Claimsavdelningen påbörjar utredningen och kan eventuellt kontakta er om ytterligare information behöver inhämtas.
 5. När utredningen är avslutad kommer ett reklamationsbrev skickas till er med besked avseende ansvarsfrågan. Normalt sett får ni ett slutligt svar inom 30 dagar.

Det är aldrig roligt när en skada eller förlust sker och vi strävar alltid efter att minimera förekomsten av sådana incidenter samt försöka göra reklamationshanteringen så smidig som möjlig för er.


Du kan ladda ner vårt informationsblad om reklamationer i PDF-format här.