Miljö & kvalitet

Med en andel på 14 procent av de globala koldioxidutsläppen har transportsektorn ett särskilt ansvar i kampen mot klimatförändringar. Som världens största logistikföretag anser vi att vi har ett stort inflytande och ett stort ansvar när det gäller att minska eller helt undvika utsläpp av växthusgaser och lokala luftföroreningar.

År 2008 blev vi den första globala aktören i logistikbranschen att etablera ett klimatskyddsmål. Att förbättra vår koldioxideffektivetet med 30% jämfört med 2007. Våra ansträngningar att nå vårt mål har varit så effektiva att detta mål uppnåddes år 2016- fyra år tidigare än planerat!

Detta innebär varje container, varje paket och varje kvadratmeter yta som vi använder i vår verksamhet idag generar i genomsnitt 30% mindre koldioxidutsläpp i jämförelse med 2007. Ett mål som bidrar till att minska vårt egna såväl som våra kunders fotavtryck på miljö.
Under 2017 tog vi ytterligare ett stort steg framåt på en resa mot en hållbar framtid med vårt koncernövergripande mål att minska våra logistikrelaterade utsläpp till noll år 2050.För att mäta våra framsteg mot vårt 2050 mål kommer vi att sätta upp delmål. Våra fyra första strategiska mål är:

Globalt mål År 2025, ska vi ha ökat vår kodioxideffektivitet med 50% i jämförelse med 2007 års nivåer.
Lokalt mål År 2025, ska vi förbättra den lokala luftkvaliteten genom att 70% av våra leveranser som vi kör de första och sista milen i en transport ska ske med ”rena” drivmedel/teknologi.
Ekonomiskt mål År 2025, ska 50% av vår försäljning införliva Gröna lösningar.
Mål för anställda Till år 2025, ska vi utbilda 80% av våra anställda att bli certifierade GoGreen specialister och tillsammans med partners ska vi plantera en miljon träd per år.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001.

Du hittar våra ISO-certifikat i PDF-format här nedan.

ISO 9001 ISO14001