Nyheter

Vill du prenumerera på våra nyheter via e-post?

KLICKA HÄR

Information sjöfrakt 20 OKT

20 oktober, 2017

Uppdatering gällande congestion fee i de svenska hamnarna


Då det operationella läget i hamnarna på den svenska östkusten avsevärt förbättrats och feederbåtarna numera kan lasta/lossa inom sina normala fönster har rederierna börjat ta bort sina congestion-avgifter längs östkusthamnarna både för import och export. Vi gör därmed även detsamma gentemot våra kunder och räknar med att avgiften ska vara helt utfasad inom kort.

Notera dock att i nuläget och tills vidare gäller fortsatt USD 100/TEU i congestion-avgift över både Göteborg och Helsingborg.

Situationen i Göteborgs hamn har blivit allt mer stabil sedan sommarens turbulens, dock är det viktigt att ha med sig att produktiviteten i Göteborgs hamn i nuläget ligger på uppskattningsvis 60-65% av sin normala förmåga efter att natt- & helgskiften försvunnit. Detta resulterar i en servicenivå som fortsatt är både oförutsägbar och begränsad. Den utdragna konflikten är inte löst och utmaningarna är ännu många, även om man med försiktig optimism kan konstatera att det fungerat allt bättre och bättre den senaste tiden.

I Helsingborg fortsätter den positiva utvecklingen i takt med att Göteborgs hamn återfår de volymer som tillfälligt hamnade i Helsingborg under sommaren. Det är vår förväntan att samtliga aktörer även här slopar sina congestion-tillägg inom kort.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight, DHL Global Forwarding Sverige

Marknadsinformation flygfrakt 2 OKT

04 oktober, 2017

Marknadsinformation flygfrakt


Vi skulle vilja informera dig om de förändringar som sker på den internationella flygmarknaden och som kommer att påverka tillgång och efterfrågan under hösten och vintern.

Vad förändras?

Nu när vi närmar oss årets sista kvartal ser vi en fortsatt stark ökning av den totala efterfrågan på flygfrakt, vilket medför att kapaciteten ansträngs till och från Europa. Särskilt e-handel och ökad komponentförsörjning påverkar efterfrågan. Vi ser också att de förseningar som har drabbat sjöfarten i form av strejk och IT-virus fortfarande påverkar flygfrakten då mycket sjögods går med flyg istället. Dessutom ser vi en ökning av inställda fraktflygplan, särskilt från Shanghai och Hong Kong, vilket har betydande inverkan på tillgänglig kapacitet från Europa till Asien.

Följaktligen kommer detta att påverka våra priser och vi behöver därför justera priserna mot samtliga marknader.

Vad gör DHL Global Forwarding för att hantera den ökande efterfrågan?

Vi kommer göra allt som krävs för att kunna tillhandahålla den servicenivå som efterfrågas. Vi har genom globala/regionala och lokala inköp allokerat kapacitet för den kommande perioden. Vi tecknar dessutom egna avtal för chartrade flygplan från och till de mest ansträngda marknaderna som hjälper oss att motverka de toppar som kommer uppstå under de kommande månaderna.

Den nuvarande marknadssituationen gör att kostnaden för våra kontrakt med flygbolagen ökar och detta kommer tyvärr att påverka priserna ut mot våra kunder. Nedan ser du ungefär vilken prisökning som du kan förvänta dig för respektive marknad.


Asia/Pacific

Sverige till

GRI I%

Australien

10%

Indien

13%

Japan

15%

Kina

20-25%

Korea

15-20%

Singapore

15%

Taiwan

15%


North/Latin America

Sverige till

GRI I%

Mexico

15%

Brasilien

20%

USA

15%


Middle East & Africa

Sverige till

GRI I%

Sydafrika

10%

Ghana

10%

Kenya

20%


Vi hoppas på er förståelse för marknadsutvecklingen och att kostnaden för den här åtgärden är en nödvändighet för att garantera servicen av de förväntningar som marknaden ställer på oss.

Gert Nilsson
Air Freight Director Sweden

Vi ses väl på tulldagarna?

18 september, 2017

Vi vill gärna prata tull med dig!


Tulldagarna
Årets tulldagar närmar sig med stormsteg och det är nu hög tid att anmäla dig ifall du har tänkt delta. Vi på DHL Global Forwarding kommer att finnas på plats som utställare även i år och vi ser fram emot att få träffa dig vid vår monter och i minglet på AFTER TULL.

Vi är ett starkt team som möter upp på varje ort så ta tillfället i akt att komma och träffa våra duktiga säljare och experter från vår tullavdelning och samtidigt ta del av intressanta seminarier och föreläsningar som erbjuds under Tulldagarna runt om i landet.

Årets Tulldagar:
Stockholm den 3 oktober
Göteborg den 4 oktober
Malmö den 11 oktober

Via länken hittar du mer information om program, tid och plats. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Ska du ansöka om nytt tulltillstånd i höst?
Tullverket kommer inom kort att införa ett nytt system för hantering av tillstånd. Systemet är helt digitalt och för att få åtkomst till detta måste du säkerställa att du har behörighet till Tullverkets webbtjänster. Genom tillståndssystemet kommer du att både ansöka om tillstånd, få beslut om tillstånd samt kunna ta emot meddelanden om din ansökan.

Om ditt företag saknar behörighet till Tullverkets webbtjänster är det nu hög tid att ansöka om sådan och detta för att kunna tillämpa det nya systemet i det fall du behöver ansöka om nytt tulltillstånd.

Vi gör tull enkel för dig

• Använder ni det mest förmånliga tullförfarandet, eller finns det pengar att spara?
• Hur säkerställer ni att korrekta uppgifter lämnas i era tulldeklarationer?
• Har ni den kompetens som behövs för att kunna följa upp era importer eller behöver ni satsa på utbildning?


Om du har frågor kring er tullhantering är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder många olika typer av tulltjänster, inte enbart tulldeklarationer.


Ewa Ek
Tullchef, DHL Global Forwarding

Information sjöfrakt 18 sep

18 september, 2017

Viktig information gällande containertransporter till/från Göteborg & Helsingborg


Förändrade öppettider i Göteborgs hamn

APMT ändrade från och med 1 september hamnens öppettider (från 06:00-20:45 till 07:00-19:00). Detta innebär 2h & 45 min mindre tid per dag att köra containers på och något vi befarar kommer att försämra både service och åkarnas kapacitet. Det kommer inte längre att vara möjligt med tidiga morgonlossningar i samma utsträckning och med ca 20% förkortad arbetsdag kommer åkarna hinna färre uppdrag per dragbil, vilket i sin tur förstås påverkar både lönsamhet och kapacitet.

Med anledning av detta går nu åkerierna därför ut med åtgärder redan från och med 18 september. Från och med detta datum kommer man inte längre erbjuda 1h fritt i hamnen utan villkoren justeras till 30 minuter fritt, därefter debiteras kostnad för ev. väntetid.

Förändrade rutiner för hantering av tomma containrar vid terminalen
APMT gör även från första oktober förändringar i tomreturer i vad man kallar ett första steg mot självservice i sina portar. Containerinspektionerna har lagts ut på entreprenad och åkarna kommer nu tvingas göra ett extra stopp på en annan plats i något som kan liknas en drive thru-inspektion.

Utöver att detta innebär en extra transportsträcka och ett extra stopp låter även APMT meddela att mindre reparationer och städning av containern ska utföras i samband med detta stopp, istället för som tidigare efter att containern lämnats åter i tomparken. Det resulterar än mer i att man binder upp en åkares bil och tid på något man kan tycka borde kunna skötas utan deras inblandning.

Flera åkerier har meddelat att man på grund av detta avser ta ut ett extrabelopp om 250:- per importcontainer från 1/10 för att gardera sig mot inkomstbortfall.

Vi hoppas naturligtvis att man hittar en fungerande lösning i hamnen som inte drabbar våra kunder negativt och vi kommer noga följa denna utveckling under oktober månad. Men som det ser ut idag tror vi tyvärr att vi kan komma att se både väntetidskostnader och eventuellt även tomreturstillägg på grund av APMT’s förändringar, åtminstone i det korta perspektivet.

Västhamnstillägget i Helsingborgs hamn tas bort
Då det börjat se bättre ut i Helsingborgs hamn för åkerierna tas nu väntetidstillägget på 450:- per container nu bort från och med dagens datum. Dock ändras villkoren för väntetid likt i Göteborg till 30 minuter framgent.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight, DHL Global Forwarding Sverige

Information sjöfrakt 1 sep

01 september, 2017

Uppdatering om situationen på den svenska sjömarknaden


Situationen i de svenska hamnarna

Långsamt så börjar vi återkomma till något som kan kallas normalläge i de svenska hamnarna. Fortfarande råder det congestion (överbelastning) i hamnarna som följd av de senaste månadernas konflikt i Göteborgshamn men inte alls i den omfattning som vi upplevt under maj till augusti.
En stor följd av konflikten var och är bristen på åkarkapacitet men även här ser vi att det börjar närma sig ett normalläge. Fortsatt är det så att man måste boka dragning av containers med ett par dagars framförhållning för att säkra kapacitet.

Congestiontillägg

Rederierna har som en följd av ovan justerat ner sina congestiontillägg för containers till / från de svenska hamnarna. Nedan tillägg kommer att gälla fr.o.m den 1:e september:

Export

Från Göteborg USD 0 per teu
Från övriga Svenska hamnar USD 100 per teu

Import

Till samtliga Svenska hamnar USD 100 per teu

Om inga nya konflikter kommer upp så är det vår tro att vi under september månad kommer att fullt ut vara tillbaka i ett normalläge i samtliga svenska hamnar vilket då också bör innebära att congestiontilläggen helt plockas bort.

Övrig marknadsinformation

Import

Peaken från Asien till Europa är i full gång med fullastade fartyg. Vi på DHL ser att vi lyckats styra så att alla våra kunders last har blivit lastad. Det varnas från våra rederier och kollegor i Asien om att det kan bli ytterliggare trångt med plats under andra halvan av september då Golden Week i Kina inträffar i början av oktober vilket är tidigare än vanligt. Vi vill därför uppmana alla våra kunder att fortsatt lägga tidiga bokningar upp till tre veckor innan förväntad avgång.

Export

Efter att även exporten haft en turbulent första halva av 2017 så har den nu stabiliserats och ligger stabil vad det gäller space. Vi ser framför oss att den kommer att forsätta att göra det under resten av 2017. Undantaget här är export till Syd Amerika och då framförallt till Syd Amerikas östkust. Orsaken till detta är konsolidering av rederierna och man har aviserat om en kapacitetsminskning om ca 19%. Detta riskerar att leda till platsproblem samt stigande priser på denna traden.

Vi frågor så kontakta er kontaktperson på DHL Global Forwarding.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight, DHL Global Forwarding Sverige

Global IT-attack drabbar Maersk och Göteborgs hamn 29 Juni

29 juni, 2017

Marknadsinformation Sjö


Den globala IT-attacken Petya/Petrwrap drabbade igår även Maersk inklusive deras systerbolag APM Terminals, Safmarine & Seago. Inom APM Terminals ryktas 17 containerterminaler vara drabbade varav terminalen i Göteborg är en av dem. Även APM’s terminal i Rotterdam har stått still sedan klockan 13:20 tisdag 27/6.

Attacken är en så kallad ransomware-attack och verksamheten är stoppad i terminalerna eftersom man inte kan hantera lasten utan fungerande IT-system. Gods på väg till Göteborgs hamn måste tyvärr omdirigeras tills situationen är löst.

Då Maersks system ligger nere globalt kan i dagsläget inga bokningar hanteras och vi beklagar om ni som kund upplever fördröjningar för er import eller export på grund av detta. Situationen är bortom vår kontroll och i dagsläget dessvärre mycket oklar.

Vi hoppas på en snabb lösning och att kunna återkomma med mer information inom kort.Ola Möllersten
Director Ocean Freight
DHL Global Forwarding Sverige

Information Göteborgs hamn 28 Juni

28 juni, 2017

Uppdatering kring konflikten i Göteborgs hamn


Med anledning av det varsel på 160 tjänster som APM terminals gick ut med i tisdags förra veckan så avbröts de senaste försöken till medling i konflikten och det finns därmed inget nytt att förtälja kring hur diskussiorna gått sedan vårt senaste kundbrev. Ett nytt mötestillfälle för fortsatta medling är dock satt till tisdagen den 27:e juni.

Strax innan midsommarhelgen kom regeringskansliet ut med information kring den efterlängtade utredningen som ska genomlysa rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Denna utredning ska vara klar senast 31 maj 2018 och mer information finns att läsa via regeringens pressutskick .

Det finns ännu inga besked kring vad som sker från och med 1/7 då rådande stridsåtgärder är över i Göteborgs hamn, vi ser dock att rederierna är försiktiga med att återvända då de fortsatt hanterar lasten via alternativa hamnar.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight
DHL Global Forwarding Sverige

Marknadsinformation sjö

19 juni, 2017

Marknadsinformation Sjö: Importinformation + väntetidskostnader i Helsingborg


Vi är på fjärde veckan av lockouten i Göteborgs hamn och situationen fortsätter eskalera.

Under onsdagen gick MSC som ett av de största rederierna på den svenska marknaden ut och införde ett akut bokningsstopp på all last till Sverige, oavsett ankomsthamn. Bakgrunden är en växande backlog av containers på kontinenten och akut brist på både feederbåtar och hamnar att lossa dessa i. Flera andra rederier har just nu samma utmanande scenario där man slutat anlöpa Göteborg helt tills vidare samt sitter på mer last än man kan lossa i någon alternativ hamn. Resultatet är tyvärr att last blir ståendes på kontinenten allt längre tid innan den kan nå Sveriges gränser.

I konflikten finns det emellertid inga nya besked i dagsläget, dock har medlingsinstitutet kallat parterna till ett nytt möte idag fredag 16/6.

Väntetidskostnader i Helsingborg införs av åkerierna

Utöver de akuta tilläggsavgifter som Helsingborgs hamn gick ut med tidigare i veckan så eskalerar nu situationen ytterligare. De transportörer som sköter containertransporterna till/från Helsingborgs hamn kommer från och med 19/6 att börja ta ut en kostnad på 450:- per container, detta är för att täcka det inkomstbortfall som de drabbas av då de just nu måste köa i flera timmar innan de kan hämta/lämna containers. Utan denna extra kostnad så kommer de inte att kunna ha några bilar som trafikerar Helsingborgs hamn längre överhuvudtaget då läget för dem beskrivs som akut.

Denna situation leder också till att åkerierna inte längre kan garantera tidsbestämda leveranser, även om både de och vi gör allt vi kan för att i största möjliga mån lösa era uppdrag som önskat.

Vi förstår den frustration detta skapar hos våra drabbade kunder men i dagens situation med en infrastruktur på bristningsgränsen har vi inget annat val än att föra dessa akuta tillägg vidare på fraktbetalande part tills situationen normaliseras igen.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight
DHL Global Forwarding Sverige

Extraordinär situation i Helsingborgs hamn 13 Juni

13 juni, 2017

Marknadsinformation Sjö


Helsingborgs hamn gick igår ut med information om att de för närvarande tar emot containers i sådant tempo att terminalens ytor inte räcker till. Resultatet blir att man måste flytta containers till nya temporära ytor utanför terminalen för att mäkta med och på grund av denna situation implementerar man nedan tariff tills vidare:

Importcontainers:
Samtliga enheter kommer att debiteras en extra hanteringskostnad på SEK 350.

Lastade containers står fritt på kaj tre dagar inklusive ankomstdagen, därefter:
Import: SEK 160 per TEU och dag
Export: SEK 60 per TEU och dag

Ovan gäller från och med 14/6 och vi har förstås inget annat val än att föra dessa villkor och kostnader vidare på godsägarna.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight
DHL Global Forwarding Sverige

Sjöinformation gällande situationen i Qatar 9 Juni

12 juni, 2017

Gällande situationen i Qatar


På grund av den sedan i måndags uppkomna situationen i Mellanöstern, där Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Egypten och Bahrain klippt de diplomatiska banden med Qatar, ser vi även en påverkan för sjötransporterna till och från landet. Ingen last kan just nu omlastas via något av ovan nämnda länder och detta skapar en väldigt utmanande situation då all last från Europa till Qatar hittills undantagslöst lastats om i något av dessa länder.

För den last som är på havet just nu så är huvudspåret att försöka lasta om den i Oman, men tills en fungerande lösning finns på plats har merparten av rederierna tills vidare slutat acceptera nya bokningar till Qatar.

För den last som just nu befinner sig i Förenade Arabemiraten för omlastning så tillåter inte sanktionerna denna att skeppas ut. Detta är den just nu största utmaningen och det påverkar tyvärr även LCL i DHL’s nätverk som tills nu lastats om i Dubai.

Vi förväntar oss att mer information kommuniceras inom den närmsta tiden och kommer kontakta berörda kunder i takt med att vi själva vet mer om läget. Under tiden kan vi bara beklaga de eventuella förseningar som denna situation föranleder och ber er vända er till er närmaste kontaktperson på DHL vid frågor kring specifika sändningar.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight
DHL Global Forwarding Sverige