Information sjöfrakt 1 sep

01 september, 2017

Uppdatering om situationen på den svenska sjömarknaden


Situationen i de svenska hamnarna

Långsamt så börjar vi återkomma till något som kan kallas normalläge i de svenska hamnarna. Fortfarande råder det congestion (överbelastning) i hamnarna som följd av de senaste månadernas konflikt i Göteborgshamn men inte alls i den omfattning som vi upplevt under maj till augusti.
En stor följd av konflikten var och är bristen på åkarkapacitet men även här ser vi att det börjar närma sig ett normalläge. Fortsatt är det så att man måste boka dragning av containers med ett par dagars framförhållning för att säkra kapacitet.

Congestiontillägg

Rederierna har som en följd av ovan justerat ner sina congestiontillägg för containers till / från de svenska hamnarna. Nedan tillägg kommer att gälla fr.o.m den 1:e september:

Export

Från Göteborg USD 0 per teu
Från övriga Svenska hamnar USD 100 per teu

Import

Till samtliga Svenska hamnar USD 100 per teu

Om inga nya konflikter kommer upp så är det vår tro att vi under september månad kommer att fullt ut vara tillbaka i ett normalläge i samtliga svenska hamnar vilket då också bör innebära att congestiontilläggen helt plockas bort.

Övrig marknadsinformation

Import

Peaken från Asien till Europa är i full gång med fullastade fartyg. Vi på DHL ser att vi lyckats styra så att alla våra kunders last har blivit lastad. Det varnas från våra rederier och kollegor i Asien om att det kan bli ytterliggare trångt med plats under andra halvan av september då Golden Week i Kina inträffar i början av oktober vilket är tidigare än vanligt. Vi vill därför uppmana alla våra kunder att fortsatt lägga tidiga bokningar upp till tre veckor innan förväntad avgång.

Export

Efter att även exporten haft en turbulent första halva av 2017 så har den nu stabiliserats och ligger stabil vad det gäller space. Vi ser framför oss att den kommer att forsätta att göra det under resten av 2017. Undantaget här är export till Syd Amerika och då framförallt till Syd Amerikas östkust. Orsaken till detta är konsolidering av rederierna och man har aviserat om en kapacitetsminskning om ca 19%. Detta riskerar att leda till platsproblem samt stigande priser på denna traden.

Vi frågor så kontakta er kontaktperson på DHL Global Forwarding.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight, DHL Global Forwarding Sverige