Information sjöfrakt 18 sep

18 september, 2017

Viktig information gällande containertransporter till/från Göteborg & Helsingborg


Förändrade öppettider i Göteborgs hamn

APMT ändrade från och med 1 september hamnens öppettider (från 06:00-20:45 till 07:00-19:00). Detta innebär 2h & 45 min mindre tid per dag att köra containers på och något vi befarar kommer att försämra både service och åkarnas kapacitet. Det kommer inte längre att vara möjligt med tidiga morgonlossningar i samma utsträckning och med ca 20% förkortad arbetsdag kommer åkarna hinna färre uppdrag per dragbil, vilket i sin tur förstås påverkar både lönsamhet och kapacitet.

Med anledning av detta går nu åkerierna därför ut med åtgärder redan från och med 18 september. Från och med detta datum kommer man inte längre erbjuda 1h fritt i hamnen utan villkoren justeras till 30 minuter fritt, därefter debiteras kostnad för ev. väntetid.

Förändrade rutiner för hantering av tomma containrar vid terminalen
APMT gör även från första oktober förändringar i tomreturer i vad man kallar ett första steg mot självservice i sina portar. Containerinspektionerna har lagts ut på entreprenad och åkarna kommer nu tvingas göra ett extra stopp på en annan plats i något som kan liknas en drive thru-inspektion.

Utöver att detta innebär en extra transportsträcka och ett extra stopp låter även APMT meddela att mindre reparationer och städning av containern ska utföras i samband med detta stopp, istället för som tidigare efter att containern lämnats åter i tomparken. Det resulterar än mer i att man binder upp en åkares bil och tid på något man kan tycka borde kunna skötas utan deras inblandning.

Flera åkerier har meddelat att man på grund av detta avser ta ut ett extrabelopp om 250:- per importcontainer från 1/10 för att gardera sig mot inkomstbortfall.

Vi hoppas naturligtvis att man hittar en fungerande lösning i hamnen som inte drabbar våra kunder negativt och vi kommer noga följa denna utveckling under oktober månad. Men som det ser ut idag tror vi tyvärr att vi kan komma att se både väntetidskostnader och eventuellt även tomreturstillägg på grund av APMT’s förändringar, åtminstone i det korta perspektivet.

Västhamnstillägget i Helsingborgs hamn tas bort
Då det börjat se bättre ut i Helsingborgs hamn för åkerierna tas nu väntetidstillägget på 450:- per container nu bort från och med dagens datum. Dock ändras villkoren för väntetid likt i Göteborg till 30 minuter framgent.


Ola Möllersten
Director Ocean Freight, DHL Global Forwarding Sverige