Marknadsinformation flygfrakt 2 OKT

04 oktober, 2017

Marknadsinformation flygfrakt


Vi skulle vilja informera dig om de förändringar som sker på den internationella flygmarknaden och som kommer att påverka tillgång och efterfrågan under hösten och vintern.

Vad förändras?

Nu när vi närmar oss årets sista kvartal ser vi en fortsatt stark ökning av den totala efterfrågan på flygfrakt, vilket medför att kapaciteten ansträngs till och från Europa. Särskilt e-handel och ökad komponentförsörjning påverkar efterfrågan. Vi ser också att de förseningar som har drabbat sjöfarten i form av strejk och IT-virus fortfarande påverkar flygfrakten då mycket sjögods går med flyg istället. Dessutom ser vi en ökning av inställda fraktflygplan, särskilt från Shanghai och Hong Kong, vilket har betydande inverkan på tillgänglig kapacitet från Europa till Asien.

Följaktligen kommer detta att påverka våra priser och vi behöver därför justera priserna mot samtliga marknader.

Vad gör DHL Global Forwarding för att hantera den ökande efterfrågan?

Vi kommer göra allt som krävs för att kunna tillhandahålla den servicenivå som efterfrågas. Vi har genom globala/regionala och lokala inköp allokerat kapacitet för den kommande perioden. Vi tecknar dessutom egna avtal för chartrade flygplan från och till de mest ansträngda marknaderna som hjälper oss att motverka de toppar som kommer uppstå under de kommande månaderna.

Den nuvarande marknadssituationen gör att kostnaden för våra kontrakt med flygbolagen ökar och detta kommer tyvärr att påverka priserna ut mot våra kunder. Nedan ser du ungefär vilken prisökning som du kan förvänta dig för respektive marknad.


Asia/Pacific

Sverige till

GRI I%

Australien

10%

Indien

13%

Japan

15%

Kina

20-25%

Korea

15-20%

Singapore

15%

Taiwan

15%


North/Latin America

Sverige till

GRI I%

Mexico

15%

Brasilien

20%

USA

15%


Middle East & Africa

Sverige till

GRI I%

Sydafrika

10%

Ghana

10%

Kenya

20%


Vi hoppas på er förståelse för marknadsutvecklingen och att kostnaden för den här åtgärden är en nödvändighet för att garantera servicen av de förväntningar som marknaden ställer på oss.

Gert Nilsson
Air Freight Director Sweden