Lead logistics partner - LLP

Vår kontrolltornverksamhet startades 1999. Sedan dess har konceptet vuxit och nu har vi en full LLP verksamhet där vi hanterar komplexa globala logistiklösningar för de nordiska länderna. LLP arbetar med kunder som är världsledande inom sitt verksamhetsområde. Lösningarna kan vara kundunika med dedikerade medarbetare som arbetar efter respektive kunds specifika krav men vi har också standardiserade lösningar som passar kunder som inte har så komplicerade logistik upplägg. Kunder som väljer LLP får en långsiktig partner som blir interfacet mot transportörer och leverantörer genom hela logistikkedjan för alla transportsätt, avgående och ankommande leveranser.

Kontrolltorn logistik

DHL Global Forwardings Logistics Control Tower (LCT) arbetar med logistikadministration och logistikutveckling. Det kan handla om operationella tjänster för såväl in- som utflöden – exempelvis:

  • Transportplanering
  • Bokning
  • Dokumenthantering
  • Avvikelsehantering
  • Fakturakontroll
  • Reklamationshantering
  • Transportpriser, Ad Hoc upphandling
  • Statistik & KPI

    Vi kan även erbjuda utvecklingstjänster med målsättning att se till att kunden får en logistiklösning som passar aktuellt behov. Med rätt lösning går det att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Konsulttjänster logistik

Inom Consulting Services arbetar DHL Global Forwarding med kartläggning, analys och implementation av lösningar som ger förbättrad service och minskade kostnader.

Tjänsterna är indelade i tre huvudblock – Ledning, Process och Struktur.

Ledning - Övergripande analys av logistikverksamhet och identifiering av förbättringspotential. Utveckling av logistikstrategi som stödjer övergripande affärsmodell och målsättning.

Process - Kartläggning, analys, design och implementering av förbättringsåtgärder som ökar administrativ effektivitet, minskar kostnader och förbättrar kvalitet i logistikrelaterade processer.

Struktur - Utveckling av strukturer som ökar effektivitet och kvalitet i varuflödeskedjan. Det innefattar fysisk varuflödeskedja såväl som intern organisation och organisation sett ur ett större perspektiv för att även innefatta andra aktörer i varuflödeskedjan.

Vill du veta mer om vad LLP kan göra för er?

KONTAKTA OSS