Miljötjänster

Minskade koldioxidutsläpp kräver samarbete mellan oss som logistikföretag, våra underleverantörer och dig som kund. Tillsammans kan vi nå förbättringar. Som ett led i att hjälpa dig att minska dina transporters miljöpåverkan har vi därför tagit fram ett antal miljöprodukter.

EMISSIONSRAPPORTERING

Vi erbjuder dig som kund rapporter över vilka utsläpp era transporter har genererat. Emissionsrapporterna kan tillhandahållas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller på årsbasis. Våra emissionsrapporter redovisar inte bara koldioxid utan också svaveloxider,kväveoxider och kolväten.

MILJÖKONSULTTJÄNSTER

DHL har en hög miljö- och logistikkompetens och kan erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom området. Behöver ni hjälp med att optimera ert logistikupplägg utifrån ett CO2-perspektiv kan vi vara er partner i arbetet. Vi kan även tillhandahålla utbildningar inom miljö och transporter samt hjälpa till med scenarioberäkningar och simuleringar. Ofta sammanfaller minskade koldioxidutsläpp med minskade transportkostnader. En optimering ur ett koldioxidperspektiv innebär nämligen oftast även en optimering av logistikkedjan och därmed minskade transportkostnader.

KLIMATKOMPENSATION

Vi erbjuder alla våra kunder att klimatkompensera sina transporter. Vår produkt riktar sig till företag som vill ta sitt miljöansvar genom att skicka klimatneutrala sändningar och samtidigt stärka sitt varumärker gentemot kunder, anställda och andra intressenter. DHL Global Forwarding håller koldioxidutsläppet för er specifika transport till noll totalt sett genom att kompensera transportens koldioxidutsläpp någon annanstans på jorden. Transporten utförs precis som vanligt med den skillnaden att du som kund också gör en insats för miljön.

Vi kompenserar genom investeringar i klimatkompensationsprojekt av högsta standard (sk Gold Standard). Några exempel på projekt som vi investerar i är energiutvinning från biomassa, vattenkraft och vindkraft i tredje världen. Vår process är certifierad av oberoende part och granskas av externa revisorer varje år för att säkerställa att samtliga klimatkompenserade transporter verkligen kompenserats.

CARBON DASHBOARD

DHL Global Forwarding har utvecklat ett web-baserat verktyg där du som kund kan göra enklare analyser, ta fram dina miljönyckeltal och ett antal olika rapporter.

Vill du veta mer om våra miljötjänster, kontakta oss.


KONTAKTA OSS