Sjöfrakt

Sjöfrakt är ett kostnadseffektivt och miljövänligt transportslag. DHL Global Forwardings sjöavdelning kan tillgodose alla behov av interkontinentala transporter och via vårt produktionssystem som länkar samman samtliga stationer elektroniskt har vi alltid full kontroll och transparens. Vi är en av de största leverantörerna av sjöfraktstjänster för Full Container Load (FCL) och Less than Container Load (LCL).

Genom samarbete med utvalda rederier och tack vare vår globala köpkraft, kan vi tillhandahålla transporter som är ekonomiskt fördelaktiga. Sjölösningar erbjuds efter de behov kunden har av för- och eftertransport, tulltjänster, lossning, stuffning och lagring, med mera. DHL:s världsomspännande nätverk gör det möjligt att skapa och följa internationella sjöfraktssändningar från dörr till dörr. Med över 330 sjökontor världen över kan vi tillgodose dina krav på både kvalitet och täckning.

DHL OCEAN DIRECT FCL

FCL är en förkortning av Full Container Load som omfattar transport av hela 20- eller 40-fots containrar.

DHL är en av världens största leverantörer av FCL-tjänster med globala volymer på uppåt 2 900 000 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) per år och vi hanterar din transport från dörr till dörr inklusive tullhantering i respektive land. Våra kunniga inköpsspecialister förhandlar, med hjälp av vår globala inköpsstyrka, fram avtal med förstklassiga rederier för att säkerställa att du som kund får tillgång till rätt lösning till rätt pris. Med DHL som samarbetspartner är du inte låst till enstaka rederier utan får rätt service utifrån vilken sträcka din container ska transporteras. Detta ger en större flexibilitet och möjlighet att säkerställa att både pris och transittid passar just dina transportbehov. Vi kan hantera alla typer av gods. Såväl transport i standardcontainers som i open top, flak med mera i de fall godset skrymmer på ett sätt som gör att det kräver en speciell typ av utrustning. Genom våra webblösningar och IT-verktyg kan vi även erbjuda visibilitet och transparens för dina sändningar.

DHL OCEAN CONNECT LCL

Ocean connect är DHL:s samlastningsprodukt som lämpar sig speciellt bra för sändningar som inte fyller en hel container. DHL:s egna LCL-system, Danmar Lines, är ett omfattande och globalt täckande nätverk via vilket du når över 300 destinationer varje vecka från vår gateway i Göteborg.
Åt motsatt håll så har över 100 DHL-stationer runt om i världen även veckovisa avgångar till Sverige. Vi arbetar med såväl direktkonsolideringar till större marknader via våra nationella gateways som med multinationella gateways till vilka vi har egna feeder-lösningar. Detta sker via egna terminaler så att vi kan säkerställa full kontroll över godsflödet, såväl när det kommer till visibilitet som kostnadseffektivitet. Genom att arbeta med rätt rederier till respektive marknad kan vi erbjuda en snabb och pålitlig samlastningsprodukt som bidrar till din konkurrenskraft. DHL transporterar mer än 97% av sina totala LCL-volymer i egna system och våra årliga volymer globalt uppgår till mer än
2 100 000 kubikmeter.

DHL OCEAN THERMONET

DHL Ocean Thermonet sätter en ny global standard för temperaturkontrollerad sjöfrakt av bland annat läkemedel. Konceptet innebär regelefterlevnad med större visibilitet, stöd av ett GDP-kompatibelt globalt nätverk av certifierade life sciencestationer, förebyggande dygnet-runt-övervakning samt ett IT-system som har skräddarsytts för transport av läkemedel och hälsovårds-
produkter.

DHL OCEAN ASSEMBLY

Med hjälp av våra konsolideringstjänster kan vi hjälpa er att optimera era godsflöden ytterligare. Detta genom att erbjuda möjligheten att konsolidera sändningar från flera leverantörer till en mottagare, även om leverantörerna finns i olika länder. På det här sättet kan vi hjälpa er att dels sänka era transportkostnader men även att förenkla såväl spårbarhet som planering av inleveranser. Tack vare våra många strategiskt placerade terminaler världen över och våra omfattande feeder-lösningar kan vi hjälpa er att hitta rätt lösning oavsett vart behovet finns.

Du kan ladda ner vår broschyr om sjöfrakt i PDF format här.
Vill du veta mer om våra sjöprodukter?

KONTAKTA OSS