Transportförsäkring

Trots god emballering och noggrant utvalda leverantörer finns risken att ditt gods blir skadat eller förloras under transporten. DHL erbjuder därför ett heltäckande skydd för dina varor som minskar risken att lida en ekonomisk förlust om något skulle hända med ditt gods.

DÄRFÖR BÖR MAN HA EN TRANSPORTFÖRSÄKRING

DHL utför alla transporter i enlighet med de, för relevant transportsätt, gällande reglerna. Lagstiftningen som reglerar internationella transporter begränsar dels transportörens
ansvar men begränsar också det belopp för vilket transportören kan bli ansvarig. Begränsningsreglerna fungerar som så att beloppet baseras på godsets vikt eller antal kollin. Dessa regler innebär således att beloppet för vilket transportören kan bli ansvarig inte har att göra med godsets faktiska värde och kan bli betydligt lägre.

Med en transportförsäkring från DHL erhåller du ersättning för varans deklarerade fakturavärde och fraktkostnaden för den del av godset som skadats eller förlorats. Om du redan har en transportförsäkring rekommenderar vi dig att undersöka vilken självrisk du har, en del försäkringar kan ha en hög självrisk vilket kan innebära att det kan löna sig att teckna en extra försäkring med DHL.

FÖRSÄKRA VIA DHL

Det finns många fördelar med att teckna en transportförsäkring med DHL:

• Ingen självrisk. Utöver den premie du betalar när du tecknar försäkring tillkommer ingen självrisk eller några andra extrakostnader.

• Priset. Vår transportförsäkring tecknas globalt och till mycket höga belopp vilket ger oss köpkraft på marknaden och vi kan således erbjuda lägre premier till våra kunder.

• Flexibilitet. Vi kan ordna försäkring för nästan alla typer av gods och till de flesta länder i världen.

• Service och enkelhet. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme och du har tecknat en försäkring via DHL så behöver du endast höra av dig till din kontaktperson så tar vi
hand om resten.

• Skydd vid gemensamt haveri. Är ditt gods oförsäkrat och ett haveri inträffar kan processen ofta ta lång tid och bli mycket kostsam.

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?

DHL Transportförsäkring är en allriskförsäkring som skyddar mot alla former av förlust och skada som orsakats av en yttre kraft under transporten, inklusive terrorism, fordonsolycka, sjöröveri/vägkapningar, stöld, gemensamt haveri och Acts of God.

Om du vill teckna en försäkring kan du kontakta din säljare eller kundservice. Har du ytterligare frågor angående DHL Transportförsäkring, kontakta vår försäkringsspecialist.


Du kan ladda ner vår broschyr om transportförsäkring i PDF format här.