Tulltjänster

Vi arbetar med tull helt oberoende av vår övriga verksamhet. Så oavsett om du har valt att transportera gods med DHL Global Forwarding eller enbart är intresserad av vår unika tullkompetens är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi anpassar vårt åtagande efter kundbehov vilket innebär allt från enklare tulldeklarationsuppdrag till mer omfattande helhetsåtaganden som täcker alla aktiviteter kopplade till ett företags tullhantering.

Operationella tjänster

 • Importdeklarationer
  Låt oss bli ditt förvalda tullombud som upprättar alla dina tulldeklarationer oavsett
  förfarande.
 • Exportdeklarationer
  Oavsett val av transportör gör vi dina exportdeklarationer vilket ger en enhetlig hantering om du använder särskilda förfaranden och behöver exportbevis.
 • Aktiv och passiv förädling
  Vi sköter allt från import till återexport och slutredovisning i form av avräkningsnota.
 • Intrastatrapportering
  Vi tar hand om din rapportering till Statistiska Centralbyrån.

Konsulttjänster

 • Analys och rådgivning
  Vi kartlägger er tullprocess i syfte att identifiera och eliminera eventuella risker, uppnå
  kostnadsbesparing och säkerställa regelefterlevnad.
 • Tulltillstånd
  Nytt regelverk kan innebära krav på åtgärder från er sida. Vi förklarar regelverket och vad ni behöver åtgärda för att uppfylla villkor för nya tillstånd.
 • Tullutbildning
  Våra utbildningar vänder sig både till dig som är ny inom tullområdet och till dig som vill förbättra dina tullkunskaper på ett bredare plan. Vi gör inga djupdykningar utan redogör övergripande för tullproceduren och vanligt förekommande tullförfaranden. Vi kan även erbjuda anpassade utbildningar efter ert behov och önskemål.


Du kan ladda ner vår broschyr om Tulltjänster i PDF format här.
Vill du veta mer om våra tulltjänster?

KONTAKTA OSS

Vi är AEO-cerifierade, klicka här för att se vårt certifikat.