CARBON CALCULATOR

Carbon calculator är ett gratis online-verktyg från DHL.

Beräkningsmetoden som används i verktyget är förenlig med de erkända Greenhouse Gas Protocol standard, den europeiska standarden EN 16258 samt de riktlinjer för utsläpp ges i Global Logistics Emissions Council.

Verktyget använder verklig logistikdata och baserat på unika algoritmer kan det snabbt och exakt beräkna utsläppet för dina transporter. Därav ger dig verktyget en unik möjlighet att i förväg se effekten på miljön och besluta vilken typ av transport som ni önskar.


Fördelar med verktyget:

 • Enkelt att använda.
 • Online-verktyg, tillgängligt dygnet runt vart än i världen du befinner dig.
 • Fungerar för såväl regionala som nationella och internationella sändningar.
 • Utsläppsberäkning för alla typer av sändningar, från små paket till hela containers.
 • Baserat på verkligt data
 • Det kostar ingenting!

Så här använder du verktyget:

 • Ange avsändar- och mottagarplats.
 • Ange storlek och vikt på sändningen.
 • Välj transportsätt.
 • Bekräfta rutten.
 • Verktyget beräknar mängden växthusgas som transporten avger.


Klicka här för att komma till Carbon Calculator